Delprosjekt

Tekst. og strukturvariasjonar i Landslova av 1274

«Tekst. og strukturvariasjonar i Landslova av 1274» er eit underprosjekt av Landslovsprosjektet 2014-2024. Det er finansiert av Fossekallen Forvaltning AS, Nasjonalbiblioteket og Det juridiske fakultet i Bergen.

Over fire årsverk vert brukt i over to år på å klarleggja relasjonen mellom dei 39 bevarte manuskriptet av Landslovs frå før 1400, og dei omlag 50 unike manuskriptfragmenta. Arbeidet vert utført ved Nasjonalbiblioteket. Resultatet av arbeidet vil verta gjort tilgjengeleg for forskarar i inn og utland i 2018, og vil etter kvart gjerast allment tilgjengeleg.

Sjå elles desse filmane om arbeidet med Landslova på Nasjonalbiblioteket:

Film 1. Landslova – omsetjing og arkivering av manuskript

Film 2. Landslova – bevarte manuskript