Lenker

Magnus Lagabøtes Landslov, Gulatingsversjonen
Landslovhåndskrift