Ei samlande lov for Noreg

Bevarte manuskript

Omsetjing og arkivering av manuskript

Lova i praksis

Deling av statsmakta

Redaksjonen

 


«I 2024 er det 750 år sidan kong Magnus IV Lagabøters Landslova vart gjeven. Landslova er eit storkverk ikkje bare i norsk, men i europeisk rettshistorie. Likevel er den ganske ukjent og ustudert. Landslovsprosjektet 2014-2024 ønskjer gjennom forsking og formidling visa fram korleis Landslova av 1274 endra norsk rett og samfunn, og la fundamentet for den statsdanning som Noreg framleis kviler på.»